500 MANAGERÓW 2012

W 2012 roku zarząd spółki znalazł się na liście
500 najlepszych menadżerów w Polsce roku 2012.

 

 

 

 

Lista nagrodzonych menadzerów Epoka poz 309.

BLIM.pl