MASTERING - ŚRODOWISKO PRACY HD

W ramach masteringu nasza firma oferuje kompleksowe przygotowanie wzorcowej kopii ukończonego filmu. Proces ten ma miejsce po pozytywnej kolaudacji i polega na:

  • końcowym ustawieniu poziomów czerni i bieli oraz przestrzeni barwnej zgodnie ze standardami według których odbywać się będzie emisja (telewizja SD, telewizja HD, kino, płyty i kasety, internet, inne)
  • ustawieniu poziomu i dynamiki dźwięku zgodnie ze standardem emisji oraz z uwzględnieniem warunków, w jakich film będzie emitowany
  • nagraniu wzorcowej kasety, płyty lub, w przypadku produkcji przeznaczonych do innej dystrybucji, przygotowaniu wzorcowych plików lub kinowej paczki DCP. Wykonujemy również naświetlanie negatywów 35mm
  • opracowaniu metryki i opisu wzorcowej kopii zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami oraz wykonaniu pełnej kontroli technicznej przed oddaniem gotowego produktu.

BLIM.pl