MONTAŻ

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy montaż wideo i audio materiałów dla różnego rodzaju produkcji filmowych i telewizyjnych oraz na potrzeby innychmediów. Współpracujemy z wieloma montażystami wykonującymi swoją pracę na najwyższym poziomie.

Montaż video wykonujemy na zestawie Avid Liquid Chrome oferującym bezkompresyjny (bezstratny) system pracy, co gwarantuje efekt końcowy w najwyższej możliwej jakości. Dla potrzeb efektów wykorzystujemy oprogramowanie firmy Discreet, między innymi program Combustion. Animacje trójwymiarowe wykonujemy na systemach SGI z oprogramowaniem Maya.

Montaż i edycję dźwięku wykonujemy na systemie umożliwiającym edycję materiału wielokanałowego w standardach Dolby E, Dolby Digital, Dolby Surround. Na zlecenie możemy wykonać montaż dźwięku dookolnego zgodnie z Państwa oczekiwaniami, tak aby umożliwić odbiorcy końcowemu lepszy odbiór przekazu multimedialnego.

W skład systemu edycji dźwięku wielokanałowego wchodzą:

  • system Strindberg Nuendo na komputerze klasy PC
  • linia opróżniająca video
  • dekoder i koder audio Dolby E
  • przetworniki analogowo-cyfrowe
  • dystrybutory i rozgałęźniki audio
  • router audio
  • odsłuch wielokanałowy
BLIM.pl