REKONSTRUKCJA FILMÓW

Usługa zalecana do pracy z materiałami archiwalnymi. Firma nasza opracowała i wciąż doskonali techniki mechaniczno-chemiczne czyszczenia i regeneracji archiwalnej taśmy filmowej, której powierzchnia jest zniszczona mechanicznie albo wymaga czyszczenia z uwagi na zabrudzenia wszelkiego rodzaju.

Proces technologiczny opracowany w naszej firmie składa się z czyszczenia materiału filmowego w rozpuszczalnikach wodnych i organicznych, polerowania i szlifowania taśmy, akrylowania lub lakierowania uszkodzonej taśmy poprzez wypełnianie głębokich rys oraz zmiękczania emulsji.

Wykonujemy również prace z materiałem na podłożu nitro z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności, zapewniając maksimum bezpieczeństwa materiałom. Czas i termin realizacji zależy od indywidualnych własności fizykochemicznych materiału i jest ustalany indywidualnie.

BLIM.pl